Om OBOS

Vi är en av Nordens största bostadsutvecklare. I Sverige verkar vi genom våra varumärken OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och systerbolaget Kärnhem. Vårt åtagande sträcker sig också till bostädernas kringliggande miljöer. Samhällsfastigheter för vård och omsorg, skolor och förskolor samt kommersiella byggnader ingår i våra projekt.

OBOS Sverige

OBOS Sverige AB är en av Sveriges ledande bostadsutvecklare, med ca 1000 medarbetare och över 150 000 sålda bostäder sedan starten 1927. OBOS Sverige ingår i norska OBOS, en medlemsägd organisation med säte i Oslo. Under 2016 levererade OBOS 4500 bostäder i Norden.

Ansvarstagande samhällsutvecklare

Långsiktighet och ansvar är två viktiga ledord för oss i OBOS-koncernen. Vårt samhällsengagemang sträcker sig över såväl ett miljömässigt som socialt perspektiv. Det vi gör idag ska gynna oss och vår omvärld nu och flera generationer fram i tiden.

Hos oss är dialogen om hur vi ska agera för att bidra till en trygg och hållbar värld ständigt pågående. Vi står för det vi har sagt, vi är transparenta med det vi gör och vi kan känna stolthet för vår verksamhet. Det får oss att sova gott om natten och det är en grundbult i vårt varumärke.

Vår vinst återinvesterar vi i vår verksamhet. Det gör oss helt unika!

Vår vision

Vi ska utveckla framtidens samhälle och uppfylla människors bostadsdrömmar.

Vår affärsidé

Vi ska vara en av Sveriges ledande bostadsutvecklare. Genom effektivt byggande och strategiska markköp finns vi där människor vill bo och leva.

Vårt kundlöfte

  • Vi möter dig med ett leende
  • Vi lyssnar till dina behov
  • Vi ger dig alltid ett svar
  • Vi håller det vi lovar

Milstolpar genom tiderna

1926 Vårt norska systerbolag Block Watne grundas
1927
Det första prefabricerade huset tillverkas i Myresjö och utgör grunden till dagens svenska verksamhet
1928 OBOS i Norge grundas
1976 Skanska förvärvar Myresjöhus (som förblir ett fristående varumärke inom Skanska)
1997 SmålandsVillan grundas
2000 Fabriken i Vrigstad börjar producera volymelement
2003 Vårt svenska systerbolag Kärnhem grundas
2005-2007 Industri Kapital går in som ägare
2005 Sundsvallsfabriken startas
2006 BWG Homes förvärvar Myresjöhus och SmålandsVillan
2014 OBOS köper BWG Homes av den Norska börsen
2015 BWG Homes AB i Sverige byter namn till OBOS

Dela detta

OBOS

I varumärket OBOS utvecklar vi områden med bostäder och andra typer av fastigheter såsom äldreboenden, skolor och förskolor.

Läs mer

Myresjöhus

Myresjöhus är en marknadsledande hustillverkare som har en lång historia sedan starten 1927. Myresjöhus har levererat över 94 000 hus till nöjda kunder i hela Sverige.

Läs mer

SmålandsVillan

Husföretaget SmålandsVillan grundades 1997 och erbjuder sina kunder mycket hus för pengarna - genom resurssparande volymtillverkning.

Läs mer

Kärnhem

Kärnhem är ett systerbolag till OBOS Sverige. Sedan 2003 har Kärnhem levererat mer än 1300 bostäder. Företaget inriktar sig framför allt på nyproduktion av prisvärda bostäder.

Läs mer