Organisation

OBOS Sverige AB ägs av OBOS BBL i Norge, som är Norges största bostadsorganisation och som i sin tur ägs av ca 420.000 medlemmar. OBOS-koncernen kännetecknas av ett stort samhällsengagemang vars hela vinst återinvesteras i bolaget och i samhällsbyggande insatser för att på ett hållbart sätt bidra till fler goda boenden och platser.

OBOS-koncernen

Koncernledning

Joakim Henriksson
VD
joakim.henriksson@obos.se

 

 

Ulrika Liiv
Kommunikations- och hållbarhetschef
ulrika.liiv@obos.se
Tel: 010-434 17 82
Mobil: 070-568 00 64

 

Stefan Carlsson
Finanschef
stefan.carlsson@obos.se
Tel: 010-434 17 73
Mobil: 070-642 90 00

 

David Carlsson
Operativ chef för projektutveckling bostäder
david.carlsson@obos.se
Tel: 010-434 18 19
Mobil: 070-625 74 92

 

Patrick Svanström
Operativ chef Styckehus
patrick.svanstrom@obos.se
Tel: 010-434 17 95
Mobil: 076-637 83 70

 

Åsa Olausson
HR-chef
asa.olausson@obos.se
Tel: 010-434 17 76
Mobil: 070-602 11 91

 

Peter Stenfelt
Administrativ chef
peter.stenfelt@obos.se
Tel: 010-434 17 61
Mobil: 070-224 58 43

 

Roger Pettersson
Produktionschef
roger.pettersson@obos.se
Tel: 010-434 17 62
Mobil: 070-289 84 02

 

Styrelse

Arne Baumann
Styrelsens ordförande
Koncerndirektör bostadsutveckling OBOS

 

Daniel Kjørberg Siraj
Styrelseledamot
Koncernchef OBOS

 

Boddvar Kaale
Styrelseledamot

 

Joakim Henriksson
Styrelseledamot
VD OBOS Sverige

 

Malin Svensson
Styrelseledamot
VD OBOS Kärnhem

 

Lisa Lind
Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant, GS 

 

Johan Green
Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant, GS 

 

Hans Alm
Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant, Unionen

Dela detta