Hållbarhet

Långsiktighet och ansvar är två viktiga ledord för oss i OBOS-koncernen. Vårt samhällsengagemang sträcker sig över såväl ett miljömässigt som socialt perspektiv. Det vi gör idag ska gynna oss och vår omvärld nu och flera generationer fram i tiden. Därför återinvesterar vi tio procent av vår vinst i socialt främjande insatser och i satsningar som gagnar vår miljö.

Hållbarhet

Vår gröna strategi

Vi bygger i trä och därför kan vi tryggt påstå att vi bygger med och för vår miljö. Att tillverka ett trähus kräver i sig väldigt lite energi. Och när husets stomme består av trä i stället för andra material minskar koldioxidutsläppen betydligt.

Läs mer

Hållbarhet

Mångfald och socialt engagemang

Vi utvecklar bostäder och samhällen i hela Sverige för alla med plats för alla. Och vi tror på att samhället, precis som vi i vår organisation, tjänar på  mångfald. Vi behöver människor med olika kunskaper och erfarenheter. Tillsammans skapar vi det goda samhället.

Läs mer

Hållbarhet

Säkerheten först

Alla har rätt att känna trygghet, såväl i hemmet, som i det offentliga rummet och på sin arbetsplats. Därför har vi inom OBOS-koncernen utvecklat ett koncept som vi kallar säkerheten först. På alla våra arbetsplatser arbetar vi systematiskt för att upprätthålla en god säkerhet.

Läs mer

Hållbarhet

Vår etiska kompass

Bostaden är för de flesta människor den viktigaste och tryggaste platsen i livet och det är i bostaden många gör sina största investeringar. När vi får förtroendet att bygga och utveckla bostäder ska vi alltid göra det med den största respekt och omtanke för våra kunder.

Läs mer

Vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss