Våra hållbara handlingar

Långsiktighet och ansvar är två viktiga ledord för oss i OBOS-koncernen. Vårt samhällsengagemang sträcker sig över såväl ett miljömässigt som socialt perspektiv.

Läs vår Hållbarhetsrapport

OBOS arbetar utifrån Agenda 2030

I OBOS Sveriges hållbarhetsarbete arbetar vi utifrån framförallt sex av de globala hållbarhetsmålen. Vi arbetar utifrån de mål där vi har haft störst möjlighet att påverka utvecklingen av ett mer hållbart samhälle. Vårt ständigt pågående arbete kommer dock att fortsätta utveckla vårt i enlighet med alla de globala målen.

Hållbar energi för alla

Vi verkar för att möjliggöra för våra kunder att använda förnybar el samt utbildar dem i på vilket sätt det bidrar till en hållbar utveckling. 

Läs om energieffektivisering

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Långsiktighet, engagemang och ansvar är viktiga ledord för oss inom OBOS. Vi har som mål att utveckla våra medarbetare utifrån individen. 

Läs om en engagerad arbetsgivare

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vi ställer höga hållbarhetskrav på vår egen produktion i allt från säkerhetsföreskrifter till energieffektivitet och materialval. 

Läs om innovation

Minskad ojämlikhet

Vi tror på att en organisation utvecklas genom mångfald bland sina medarbetare. Vår ambition är alltid att män, kvinnor, unga och äldre samt personer med olika kulturell bakgrund ska kunna arbeta och trivas tillsammans.

Läs om mångfald och socialt engagemang

Hållbara städer och samhällen

OBOS utvecklar bostäder för alla grupper i samhället i alla upplåtelseformer. Samhällsfastigheter för vård och omsorg, skolor och förskolor och andra kommersiella fastigheter ingår också vårt utbud.

Läs om vår samhällsnyttiga roll

Hållbar konsumtion och produktion

Majoriteten av det material som vi bygger i inom OBOS Sverige är det förnybara byggmaterialet trä som kommer från skogarna runt omkring oss.

Läs om vår gröna strategi

Läs vår Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapporten avser verksamhetsåret 2018 och omfattar hela OBOS Sveriges verksamhet, det vill säga OBOS Sverige AB samt dotterbolagen OBOS Projektutveckling AB, Myresjöhus AB och SmålandsVillan AB.

Ladda hem Hållbarhetsrapporten 2018

En av Nordens största bostadsutvecklare

Sök bostad hos OBOS

Under 2017 levererade vi bostäder till 161 av Sveriges 290 kommuner. Just nu planerar vi för nya projekt över hela Sverige. Välkommen att hitta ditt nya hem hos OBOS du också.

Sök bostad här