Våra hållbara handlingar

Långsiktighet och ansvar är två viktiga ledord för oss i OBOS-koncernen. Vårt samhällsengagemang sträcker sig över såväl ett miljömässigt som socialt perspektiv.

Läs vår Hållbarhetsrapport

Läs vår Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapporten avser verksamhetsåret 2018 och omfattar hela OBOS Sveriges verksamhet, det vill säga OBOS Sverige AB samt dotterbolagen OBOS Projektutveckling AB, Myresjöhus AB och SmålandsVillan AB.

Ladda hem Hållbarhetsrapporten 2018