OBOS ger tillbaka

Ett tryggt boende handlar om så mycket mer än bara bostaden. OBOS vill bidra till bra boendemiljöer mellan husen och trygga meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.

Samhällsansvaret och att ge tillbaka till samhället är en viktig och tydlig del av OBOS strategi. OBOS ska utveckla samhällen och städer och ska verka som en ansvarstagande samhällsutvecklare. Därför finns det nu möjlighet att ansökan om bidrag via OBOS ger tillbaka.

Kriterier för stöd

Ansökningen ska:

 • Bidra till att barn och ungdomar får en trygg och meningsfull fritidsaktivitet.
 • Bidra till en bättre boende- och uppväxtmiljö.
 • Genereras av verksamheter som leds av frivilliga insatser/ideella föreningar
 • Primärt komma från områden eller projekt där OBOS är eller har varit verksamma.
 • Bidra till att synliggöra OBOS i ett positivt sammanhang.
 • OBOS ger tillbaka behandlar inte ansökningar från:
  - Verksamheter som nyttjar droger, alkohol eller doping.
  - Verksamheter som agerar kränkande eller bryter mot lagar och regler.
 • Stödet ska inte gå till drift
 • I programmet OBOS ger tillbaka ingår inga former av gåvor baserat på OBOS och dess dotterbolags ordinarie erbjudande, vare sig färdiga byggnader eller material.

Kriterierna bör vara uppfyllda, helt eller delvis och ska ses som regler för utbetalning av stöd.

Ansökningstider

Fyra ansökningstider per år

 • 28:e februari
 • 31:e maj
 • 31:e augusti
 • 30:e november

Ansök här

Ladda hem ansökningsformuläret via knappen nedan. Ifyllt formulär mailas till obosgertillbaka@obos.se.

Dela detta

2019-05-03 OBOS

OBOS ger tillbaka Mendez till Nackstakarnevalen

Genom finansiellt stöd från OBOS kan arrangörerna av Nackstakarnevalen i Sundsvall ta in melodifestival-artisten Mendez den 1 juni.

2018-06-25 OBOS

OBOS satsar på föreningslivet i Myresjö

Myresjö IF får nya fotbollar och en frisbeegolfbana för allmänheten har etablerats.

2018-05-04 OBOS

OBOS ger tillbaka 150 000 till Vrigstad

Vrigstad Samhällsförening planerar att använda pengarna till ett utegym för multisport.