Det här innebär det stärkta amorteringskravet för dig

Under 2018 infördes en skärpning av amorteringskraven i Sverige som innebär att personer som lånar över 4,5 gånger sin årsinkomst kommer behöva amortera mer av sitt bolån.

Amorteringskrav har funnits sedan 2016

Redan under hösten 2017 beslutades om en skärpning av det amorteringskrav som infördes i Sverige 2016. Kravet som har gällt sedan dess berör alla som har lånat över 50 % av sin bostads värde enligt följande tabell:

  • Vid belåningsgrad mellan 0 – 50 procent är det valfritt att amortera.
  • Vid belåningsgrad mellan 51 – 70 procent ska 1 % amorteras.
  • Vid belåningsgrad från 71 procent och över ska 2 % amorteras.

De stärkta amorteringskraven

De nya kraven innebär att personer som tecknar stora bolån i förhållande till sina inkomster behöver amortera av sina lån betydligt mer än tidigare. Kraven gäller dig som tecknar ett nytt bolån från och med 1 mars 2018. Har du tecknat kontrakt på att köpa bostad innan 1 mars 2018 gäller de tidigare amorteringskraven oavsett om ditt lån kommer betalas ut efter 1 mars 2018.

De stärkta amorteringskraven innebär dock att samtliga som har en skuldkvot på över 4,5 behöver amortera, oavsett hur mycket du har lånat av din bostad. Kravet på amortering höjs då med 1 %, enligt följande:

  • Vid belåningsgrad mellan 0 – 50 procent ska 1 % amorteras.
  • Vid belåningsgrad mellan 51 – 70 procent ska 2 % amorteras.
  • Vid belåningsgrad från 71 procent och över ska 3 % amorteras.

För att beräkna din skuldkvot utgår du ifrån din bruttoinkomst, det vill säga din inkomst före skatt plus eventuellt andra varaktiga inkomster, som till exempel barnbidrag. Den sätter du sedan i relationen till den totala andelen bolån som du har. Är du låntagare på flera bolån tar du alltså med dig de andelar från övriga lån om du söker ytterligare ett bolån. Är ni flera låntagare på samma lån slås er inkomst samman i uträkningen av er gemensamma skuldkvot.

Räkna ut hur mycket du kan låna

Exempel

Paret Kalle och Lisa har bestämt sig för att köpa en bostad från OBOS och ska därför söka lån tillsammans. Deras gemensamma inkomst före skatt är 70 000 kr per månad, vilket innebär en årsinkomst på 840 000 kr före skatt.

840 000 x 4,5 = 3 780 000 kr

Det innebär att Kalle och Lisa kan låna upp till 3 780 000 kr utan att omfattas av de stärkta amorteringkraven.